Wałbrzyskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. M. T. Hubera w Wałbrzychu
Wałbrzyskie Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego
im. Maksymiliana Tytusa Hubera
Mapa stronyKontakt

ikonka h2 Historia Zespołu Szkół nr5 Im M. T. Hubera

1 wrzesień 1957

- Zgodnie z rozporządzeniem ministra Oświaty w Wałbrzychu zostaje otwarte 5-letnie Technikum Mechaniczne i 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
- Uczniowie rozpoczęli naukę w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Bohaterów Pracy.
- Organizatorem szkoły był jej pierwszy dyrektor - Czesław Wasilewski jeden z najbardziej zasłużonych działaczy oświatowych w Wałbrzychu i na Dolnym Śląsku.
- Zastępcami dyrektora zostali Teofil Nanowski (do spraw Technikum) i Kazimierz Piotrowski (do spraw ZSM).
- Powstaje jednocześnie gospodarstwo pomocnicze pełniące rolę warsztatów, dających możliwość praktycznego kształcenia umiejętności.

1959

- Naczelnik Wydziału Szkolnictwa Zawodowego - Henryk Lange wydaje decyzję o wyodrębnieniu warsztatów podlegających jednostce macierzystej. Zarządzenie zostało wydane po konsultacji z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Kuratorem Okręgu Szkolnego we Wrocławiu; wewnętrzne kłopoty szkoły sprawiają, że warsztaty mieszczą się w różnych punktach miasta przy ulicy Wrocławskiej, przy ul. Pocztowej i ul. 22 lipca.
- Organizatorem warsztatów i ich kierownikiem był Zygmunt Płonka; najwcześniej powstał dział obróbki skrawaniem (tokarnia, szlifiernia i stolarnia).
- Szkoła zdobywa sobie popularność i dobrą reputację.

1966 - 1971

- Powstaje Technikum Mechaniczne dla pracujących 5 i 3-letnim okresie nauczania.
- Następuje zmiana kierownictwa; dyrektorem zostaje mgr Zygmunt Waluk. Za jego kadencji do szkoły trafia grupa dziewcząt.
- Powstaje średnia Szkoła Zawodowa, a później Technikum dla Pracujących Robotników.
- Nowym typem szkoły jest Liceum Zawodowe, które oprócz matury daje kwalifikacje zawodowe.

1972

- Inauguracja tego roku ma miejsce już w nowo wybudowanym budynku przy ul. Ogrodowej 2.
- Uroczyste otwarcie budynku nastąpiło w Święto Edukacji Narodowej i wtedy też nadano szkole imię prof. Maksymiliana Tytusa Hubera.

- W skład kompleksu wchodzą również warsztaty wyposażone w maszyny i narzędzia pozwalające na kształcenie tokarzy, ślusarzy i spawaczy. Funkcją zakładu opiekuńczego pełni DŚPUGPW; co pozwala na pełniejszą realizację programów nauczania przedmiotów zawodowych, w zakładowych halach produkcyjnych odbywają praktyki uczniowie klas o różnych specjalnościach; w latach 70-tych i 80-tych warsztaty szkolne rozwijają produkcję o dużej wartości realizując zamówienia zakładów Dolnego Śląska.

1973 - 1976

- Dyrektorem placówki zostaje mgr inż. Henryk Gołębiewski, jeden z pierwszych absolwentów Technikum Mechanicznego.
- Szkoła uruchamia Policealne Studium Zawodowe, dając możliwość dalszego kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych uczniom szkół średnich.
- Wychodzi zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Mechanicznych; jego dyrektorem zostaje mgr Adam Bartnik, jego poprzednik obejmuje stanowisko w Kuratorium Oświaty.
- Dołączona do placówki Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracowników Dolnośląskich Przedsiębiorców Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego powoduje, że szkoła zyskuje międzyresortowy charakter.

1977

- Dzięki wkładowi Komitetu Rodzicielskiego możliwe było założenie w szkole telewizji wewnętrznej, która szybko zyskała rozgłos w całym kraju; jego projektodawcami byli nauczyciele: Andrzej Pawłowicz i Zbigniew Pełczyński, a realizacja w dużej mierze oparta była na pracy uczniów.
- W czasie obchodów XX-lecia istnienia placówki kulminacyjnym punktem było uroczyste wręczenie na ręce dyrektora szkoły sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.
- Otwarte zostają: pracownia techniczna i językowa. Gabinet historii zaczyna funkcjonowanie jako IZBA PAMIĘCI NARODOWEJ, w której zgromadzono bogate zbiory archiwalne dotyczące życia w powojennym Wałbrzychu i na Dolnym Śląsku.

1979

- Internat Zakończono budowę internatu i zaczęto przyjmować pierwszych mieszkańców, w większości uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych.
- W internacie jest miejsc dla 240 osób, pokoje są czteroosobowe, mają pełne wyposażenie, na każdym piętrze jest świetlica i pokój cichej nauki. Wszyscy mieszkańcy korzystają ze stołówki, która oferuje 3 posiłki dziennie.
- Od 1-go stycznia szkoła zaczyna funkcjonować jako Zespół Szkół Mechanicznych Międzyresortowych im. Prof. M. T. Hubera. Zmiana nazwy podyktowana jest "wchłonięciem" przez placówkę Przyzakładowej Szkoły Zawodowej Dolnośląskich Zakładów Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego.

1987

- Rok upływa pod znakiem obchodów jubileuszu XXX-lecia istnienia Zespołu Szkół Mechanicznych i XXV-lecia ZSZDŚZUGPN w Wałbrzychu.
- Reagując na potrzeby regionalnego rynku pracy szkoła uruchamia dodatkowy kierunek kształcenia - energetykę cieplną. Zakładem opiekuńczym nowo powstałej klasy zostaje Miejski Zakład Energetyki Cieplnej.

1990

- Dyrektor A. Bartnik zawiera umowę z dyrektorem ZUG "WAMAG" - W. Chyczewskim o przejęciu praktycznej nauki zawodu uczniów szkoły przyzakładowej.

1992

- Dyrektorem placówki zostaje mgr inż. Zenon Grabiński, który pełni tą funkcję do dziś.


1993

- Zapada bardzo istotna decyzja w rozwoju szkoły, mianowicie dotycząca dwóch oddziałów LT wg autorskiej dokumentacji programowej.
- Nowy typ szkoły ma wykreować wizerunek absolwenta, który będzie przygotowany do swobodnego poruszania się po trudnym rynku pracy. Szeroki profil kształcenia staje się symptomem zmian w polskim szkolnictwie zawodowym.

1995

- Decyzja Kuratora Oświaty przekształca warsztaty szkolne w CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO.
- CKP składa się z działów mechanicznych (tj. obróbki ręcznej, frezarek, tokarek, wiertarek...) oraz samochodowych (dział elektryczny, naprawczy, diagnostyczny...).
- W skład CKP wchodzi również CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ BRANŻY SAMOCHODOWEJ, czyli ośrodek podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz młodzieży, jego istotą jest wprowadzenie na szeroką skalę doradztwa w zakresie naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz współpraca z wieloma przedsiębiorcami sektora prywatnego i państwowego.
- Kolejnymi kierownikami CKP są: Zdzisław Tomczak (1995-1999) i Marek Wieczorek (1999-2001).

1996

- Zostaje powołany Rzecznik Praw Ucznia, powołuje go dyrektor szkoły za zgodą rady pedagogicznej oraz samorządu szkolnego na 4-letnią kadencję. Zadaniem rzecznika jest rozpatrywanie skarg o sprawach o naruszeniach praw wolności uczniowskich zagwarantowanych przez Statut Szkoły.

1997


- Siłownia Rok szkolny upłynął pod znakiem przygotowań do obchodów 40-lecia działalności szkoły. Przy tej okazji otworzono szkolną siłownię, wyposażoną w nowoczesny sprzęt rekreacyjny.

1998

- Szkoła obchodzi uroczyście jubileusz 40-lecia istnienia.
- Powstaje Szkolny Klub Europejski; klub zrzeszający młodzież i nauczycieli szkoły na zasadach pełnej dobrowolności. Celem SKE jest udostępnienie informacji o państwach Unii Europejskiej i procesach zjednoczeniowych (dotyczących zwłaszcza wejścia Polski do Unii Europejskiej) uroczysta inauguracja została uświetniona wystawieniem dwujęzycznej wersji sztuki "Mały Książe" (francuskiej i polskiej) wg A. De Saint Exupery'ego.
- Placówka rozpoczęła realizację unijnego projektu BOOM w ramach programu Phare Credo.

1999

- Rozwija się współpraca pomiędzy zaprzyjaźnionymi placówkami. Wiosną odwiedza szkołę młodzież ze szkół francuskich i włoskich.
- W październiku po raz kolejny przybyła do szkoły japońska delegacja koncernu samochodowego TOYOTA. Wizyta miała związek z planowaną budową fabryki skrzyń biegów w Wałbrzychu.

2000

- Toyota - uroczystość W lutym młodzież czeska odwiedziła naszą placówkę. W kwietniu przyjechali Włosi, a w maju nasi nauczyciele gościli w TRUTNOVIE.
- W tym samym miesiącu miała miejsce rewizyta nauczycieli czeskich.
- W listopadzie nastąpiło uroczyste przekazanie w ręce dyrektora obrabiarki sterowanej numerycznie podarowanej naszej szkole przez prezesa TOYOTA MOTOR MANUFACTURING - pana Toshitaki Kageyamę. W uroczystości wzięli udział władze miasta, kuratorium, lokalna telewizja i nauczyciele naszej szkoły.

2001

- Dzięki pomocy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej otwarto w CKP CENTRUM SPAWALNICZE.
- Realizacja programu podjętego przez szkołę i niemiecką akademię TUV obejmuje m. in. Kształcenie nauczycieli spawalnictwa, następnie uczniów i bezrobotnych, które umożliwi zdobycie certyfikatu honorowego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.